ptáci

Ptáček

17. července 2010 v 20:30
Malinkej práček, kterej byl nalezen před jídelnou byl opravdu přátelskej :)

Labutě

16. listopadu 2009 v 20:19

čápi na komíně

30. března 2008 v 9:38
tyto fotky jsem pořídila když jsem se na prázdninách jela koupat k rybníku

žluna

2. února 2008 v 19:21

Žluna větší

(Picus flavinucha)

A - Greater yellownape
N - Gelbnackenspecht

Třída: ptáci, Řád: šplhavci, Čeleď: datlovití

Zeměpisné rozšíření: jihovýchodní Asie
vyhledávání: Asie
Biotop: různé typy lesů
vyhledávání: tropický les
Potrava: hlavně bezobratlí, občas semena a plody
vyhledávání: bezobratlí, části rostlin
Rozměry: délka 33-34 cm, hmotnost 153-198 g
Rozmnožování: Hnízdí v dutinách, které obsadí po jiných ptácích. Samice snáší 2-4 vejce, sedí na nich střídavě se samcem. Doba inkubace není známá.
Věk: ?
Zajímavosti: Vytváří až 7 poddruhů. Sdružuje se do skupin 4-5 jedinců. Nenápadně pobíhají po kmenech stromů a sbírají potravu. Má poměrně slabý zobák, a tak ani netesá dutiny, ani nedobývá hmyz ze dřeva.
Kde ho najdete: v pavilonu Sečuán

Fotogalerie
Žluna větší
Žluna větší

Žluna větší
Žluna větší

Žluna větší
Žluna větší

tučňák

2. února 2008 v 19:20

Tučňák Humboldtův

(Spheniscus humboldti)

A - Humbolt´s penguin
N - Humboltpenguin

Třída: ptáci, Řád: tučňáci, Čeleď: tučňákovití

Zeměpisné rozšíření: západní pobřeží Jižní Ameriky od Peru po Chile
vyhledávání: Jižní Amerika
Biotop: skalnaté pobřeží, volné moře
vyhledávání: moře
Potrava: Mořské ryby, které chytá do zobáku s ostrými okraji.
vyhledávání: ryby
Rozměry: hmotnost 1,5-2,5 kg, délka těla 65-70 cm
Rozmnožování: Samice snáší 2 vejce, v sezení se střídá se samcem. Hnízdo má podobu nory nebo skuliny. Mládě váží po vylíhnutí 85-95 dkg a má šedý prachový šat. Rodiče ho krmí natrávenými rybami.
Věk: v chovech až kolem 20 let
Zajímavosti: Patří k nejteplomilnějším tučňákům. Jako všichni příslušníci řádu není schopen létat a vzhledem k nohám posunutým na konec těla se po souši pohybuje neobratně. Ve vodě plave pomocí veslovitých křídel, kormidluje nohama. Dosahuje rychlosti až 35 km/h a působí nesmírně elegantně. Krátké husté peří je nesmáčivé. Tučňáci žijí v koloniích tvořených trvalými páry a nedospělými jedinci. Poznáte je podle toho, že nemají plné kontrastní vybarvení. Typickým hlasovým projevem je pronikavé troubení.
Kde ho najdete: V pavilonu tučňáků u východu ze zoo v dolní části areálu.

Fotogalerie
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův

Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův

Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův

špaček

2. února 2008 v 19:19

Špaček tlustozobý

(Scissirostrum dubium)

A - Grosbeak starling
N - Schmalschnabelstar

Třída: ptáci, Řád: pěvci, Čeleď: špačkovití

Zeměpisné rozšíření: Indonésie - Sulawesi, Peling, Togian
vyhledávání: Asie
Biotop: lesy a otevřená krajina se suchými osamělými stromy
vyhledávání: tropický les, listnatý a smíšený les
Potrava: bobule, hmyz
vyhledávání: rostliny i živočichové
Rozměry: délka 12 cm
Rozmnožování: Hnízdí v koloniích v dutinách, které páry vytesávají v suchých stojících kmenech. Samice snáší 1-6 vajec, sedí na nich 11-18 dní.
Věk: ?
Zajímavosti: Je celkově šedomodrý, nápadný je silný žlutý zobák i nohy.
Kde ho najdete: v pavilonu Indonéská džungle

Fotogalerie
Špaček tlustozobý
Špaček tlustozobý

sova pálená

2. února 2008 v 19:17

Sova pálená

(Tyto alba)

A - Common barn owl
N - Schleiereule

Třída: ptáci, Řád: sovy, Čeleď: sovovití

Zeměpisné rozšíření: všechny kontinenty kromě Austrálie, mimo jejich nejsevernější části
vyhledávání: Austrálie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie, Evropa, Afrika
Biotop: otevřená krajina, často v okolí lidských sídel
vyhledávání: travnaté území
Potrava: především hlodavci a jiní malí obratlovci
vyhledávání: živá kořist
Rozměry: délka těla 33-36 cm, délka ocasu 10-13 cm, hmotnost 0,2-0,4 kg
Rozmnožování: Samice snásí 3-13 vajec přímo na holý podklad (tmavý kout budovy, opuštěné hnízdo vran nebo dravců ap.). Sedí na nich 29-34 dní.
Věk: ?
Zajímavosti: Typický je její srdcovitý závoj a celkově světlé zbarvení. Původně hnízdila na skálách, ale velmi dobře se přizpůsobila změnám v kulturní krajině. Ozývá se pronikavým výkřiky.
Kde ho najdete: v dolní části zoo (Příroda kolem nás)

Fotogalerie
Sova pálená
Sova pálená

Sova pálená
Sova pálená

pštros

2. února 2008 v 19:16

Pštros dvouprstý

(Struthio camelus)

A - Ostrich
N - Strauss

Třída: ptáci, Řád: pštrosi, Čeleď: pštrosovití

Zeměpisné rozšíření: rovníková Afrika a západ jižní Afriky, vysazen v J Austrálii
vyhledávání: Afrika
Biotop: suchá otevřená krajina od polopouští po savanu a buš
vyhledávání: poušť a polopoušť, travnaté území
Potrava: převážně tráva, semena a listy, občas hmyz a malí obratlovci
vyhledávání: části rostlin, bezobratlí
Rozměry: délka samce 210-275 cm, samice 175-190 cm, hmotnost samce 100-156 kg, samice 90-110 kg
Rozmnožování: Do hnízda na zemi snáší několik samic - dominantní samice 5-11 vajec, ostatní samice 2-5 vajec. Sedí na nich střídavě samec (hlavně v noci) i samice po dobu 42-46 dní. Mláďata mají skvrnitý prachový šat a hnízdo opouštějí během tří dnů.
Věk: 30-40 let
Zajímavosti: Samec má černobílé zbarvení, samice je hnědavě šedá. Je skvěle vybaven pro rychlý a vytrvalý běh. Dosahuje rychlosti až 70 km/h, na delší vzdálenost vydrží běžet rychlostí 50 km/h. Je aktivní během dne, v noci pštrosi odpočívají ve větším počtu společně na jednom místě. Společenské uspořádání je založeno na různě početných skupinách, které obývají určité teritorium. Kdysi žil pštros i v jihozápadní Asii, ale dnes je zde považován za vyhubeného.
Kde ho najdete: v Africkém panoramatu

Fotogalerie
Pštros dvouprstý
Pštros dvouprstý

Pštros dvouprstý
Pštros dvouprstý

Pštros dvouprstý
Pštros dvouprstý

páv

2. února 2008 v 19:15

Páv korunkatý

(Pavo cristatus)

A - Indian peacock
N - Pfau

Třída: ptáci, Řád: hrabaví, Čeleď: bažantovití

Zeměpisné rozšíření: Asie, dnes chován na celém světě
vyhledávání: Asie
Biotop: otevřené lesy v rovinách, na svazích hor, ovocné sady a další druhotná vegetace v blízkosti lidských sídlišť
vyhledávání: listnatý a smíšený les
Potrava: semena, zrní, zelené části rostlin, hmyz, drobní plazi i savci
vyhledávání: rostliny i živočichové
Rozměry: délka těla samců včetně nadocasních krovek 180-230 cm, délka ocasu 40-45 cm, délka nadocasních krovek 140-160 cm, délka těla samic je 90-100 cm, ocasu 32,5-37,5 cm, rozpětí křídel samců 130-160 cm, samic 80-130 cm, hmotnost samců 4-6 kg, samic 2,75-4 kg
Rozmnožování: Hnízdí většinou v křovinatých oblastech, samička snáší 3-8 vajec, která zahřívá sama po dobu 28-30 dnů.
Věk: ?
Zajímavosti: Byl dovezen takřka do celého světa a je chován pro okrasu již více než 3000 let. Jako všichni kurovití ptáci na noc vylétá do korun stromů, kde přespává. Samcům po skončení doby toku ozdobná pera vypadají.
Kde ho najdete: Pávi se pohybují volně po celém areálu zoo. V době toku se samci s oblibou zdržují v horních partiích zahrady, kde mají dost prostoru pro předvádění nápadně zbarvených nadocasních krovek.

Fotogalerie
Páv korunkatý
Páv korunkatý

orel bělohlavý

2. února 2008 v 19:15

Orel bělohlavý

(Haliaeetus leucocephalus)

A - Bald eagle
N - Weisskopf-seeadler

Třída: ptáci, Řád: dravci, Čeleď: jestřábovití

Zeměpisné rozšíření: Kanada, USA kromě větší části Aljašky
vyhledávání: Severní Amerika
Biotop: pestrá škála biotopů od mangrovů po tundru, vždy v blízkosti vody
vyhledávání: , tundra, jehličnatý les, listnatý a smíšený les, sladké vody
Potrava: ryby, menší až střední savci i další obratlovci, zdechliny
vyhledávání: zdechliny, živá kořist
Rozměry: délka 71-96 cm, rozpětí 168-244 cm, hmotnost 3-6,3 kg
Rozmnožování: Hnízdo je umístěné na zemi, na skalních římsách nebo na stromě. Je z klacíků a větví, mohutné, opakovaně používané. Dosahuje výšky 4 m a průměru 2,5 m. Samice snáší 1-2 vejce, inklubační doba činí 35 dní.
Věk: až 47 let (v lidské péči)
Zajímavosti: V době toku předvádí pár okázalou vzdušnou akrobacii, při které ptáci klesají volným pádem, poté zabrzdí s roztaženými křídly a chytí se spáry. Je státním symbolem USA, bohužel v přírodě těchto orlů ubývá v důsledku vysušování mokřadů, změn krajiny a používání pesticidů.
Kde ho najdete: v dolní části zoo

Fotogalerie
Orel bělohlavý
Orel bělohlavý

ledňáček

2. února 2008 v 19:14

Ledňák modrokřídlý

(Dacelo leachii)

A - Blue-winged kookaburra
N - Heubenliest

Třída: ptáci, Řád: srostloprstí, Čeleď: ledňáčkovití

Zeměpisné rozšíření: sever Austrálie, Nová Guinea
vyhledávání: Austrálie
Biotop: okolí potoků ve vlhkých nebo bažinatých lesnatých oblastech
vyhledávání: listnatý a smíšený les, sladké vody
Potrava: malí obratlovci i bezobratlí
vyhledávání:
Rozměry: délka 40-46 cm včetně zobáku (7-8 cm)
Rozmnožování: Hnízdí v dutinách stromů, dává přednost baobabům rodu Adausonia, případně si vybírá hnízda stromových všekazů. Samice snáší 1-4 kulatá, bílá vajíčka.
Věk: ?
Zajímavosti: Samec se podobá samici, ale má tmavomodrá rýdovací pera, zatímco samice je má červená.
Kde ho najdete: V pavilonu (zimovišti) vodních ptáků.

Fotogalerie
Ledňák modrokřídlý
Ledňák modrokřídlý

Ledňák modrokřídlý
Ledňák modrokřídlý

labuť

2. února 2008 v 19:13

Labuť koskoroba

(Coscoroba coscoroba)

A - Coscoroba swan
N - Coscorobaschwann

Třída: ptáci, Řád: vrubozobí, Čeleď: kachnovití

Zeměpisné rozšíření: jižní část Jižní Ameriky včetně Ohnňové země
vyhledávání: Jižní Amerika
Biotop: okolí stojatých vod, mokřady, mořské pobřeží
vyhledávání: travnaté území, sladké vody
Potrava: tráva, vodní rostliny
vyhledávání: části rostlin
Rozměry: délka 90-115 cm, hmotnost 3,2-5,4 kg
Rozmnožování: Hnízdo má podobu mohutné kupy z rostlinného materiálu a je umístěné na ostrůvku nebo v břehovém porostu. Samice snáší 4-7 vajec, sedí na nich střídavě oba rodiče asi 35 dní.
Věk: ?
Zajímavosti: V době hnízdění samec hlídá okolí hnízda a zahání všechny nepřátele.
Kde ho najdete: v dolní části zoo

Fotogalerie
Labuť koskoroba
Labuť koskoroba

Labuť koskoroba
Labuť koskoroba

krkavec

2. února 2008 v 19:13

Krkavec velký

(Corvus corax)

A - Raven
N - Kohlrabe

Třída: ptáci, Řád: pěvci, Čeleď: krkavcovití

Zeměpisné rozšíření: palearktická a nearktická oblast
vyhledávání: Afrika, Evropa, Asie, Severní Amerika
Biotop: lesy, otevřená krajina se skálami, hory
vyhledávání: travnaté území, hory, listnatý a smíšený les
Potrava: zdechliny, malí obratlovci, bezobratlí
vyhledávání: zdechliny,

emu

2. února 2008 v 19:11

Emu hnědý

(Dromaius novaehollandiae)

A - Emu
N - Emu

Třída: ptáci, Řád: kasuáři, Čeleď: emuovití

Zeměpisné rozšíření: Austrálie
vyhledávání: Afrika
Biotop: křovinaté stepi, buš
vyhledávání: moře
Potrava: hmyz, drobní obratlovci, tráva, plody, zelené části rostlin
vyhledávání: části rostlin
Rozměry: hmotnost 55 kg, výška 150 - 185 cm
Rozmnožování: V prosinci až dubnu snáší samice na holou zem 5-11 tmavozelených vajec, pak veškerou péči přebírá samec. Sedí 25-60 dní a po celou dobu nepřijímá potravu. Mláďata, která jsou zpočátku tmavě pruhovaná, vodí až 18 měsíců. Někdy pečuje o vejce od více samic. Mláďata dospívají ve 2 až 3 letech.
Věk: ?
Zajímavosti: Ozývá se hlasem připomínajícím vzdálené bubnování.
Kde ho najdete: V horní části areálu, vedle klokanů a kasuárů.

Fotogalerie
Emu hnědý
Emu hnědý

drozd

2. února 2008 v 19:11

Drozd oranžovohlavý

(Zoothera citrina)

A - Orange-headed thrush
N - Damadrossel

Třída: ptáci, Řád: pěvci, Čeleď: drozdovití

Zeměpisné rozšíření: jižní Asie
vyhledávání: Asie
Biotop: vždyzelené lesy do 1500 m n. m.
vyhledávání: tropický les
Potrava: v létě bezobratlí, v zimě hlavně plody
vyhledávání: rostliny i živočichové
Rozměry: délka 22 cm
Rozmnožování: Samice snáší 2-6 vajíček do miskovitého hnízda, na kterých sedí 12-15 dní.
Věk: ?
Zajímavosti: Hnízdo má podobu otevřené misky a je spletené z větviček.
Kde ho najdete: v dolní části zoo

Fotogalerie
Drozd oranžovohlavý
Drozd oranžovohlavý

zatopený slepičí dvůr

12. ledna 2008 v 10:03
takle to vypadalo jednoho letního dne po obrovském dešti - voda mi byla po lýtka a korýtka se zrním po tzv. 2. dvoře odplula na druhý konec, mno hlavně že se to líbylo slípkám
 
 

Reklama